Derecho civil y de familia en  Bilbao

¡Inicia el camino hacia una resolución justa! Programa tu consulta hoy para asesoría en derecho civil y de familia. Estamos aquí para protegerte

ZUZENBIDE ZIBILA

Auzi zibilek gai ugari biltzen dituzte. Horien artean honako hauek nabarmentzen dira:

Trafiko istripuak

legezko ordezkaritza, trafiko-istripuek eragindako lesio pertsonalen eta jabetzaren kalteen kasuetan. Horren barruan sar daitezke aseguru-erreklamazioak, gidariaren erantzukizuna eta lesioengatiko ereklasmazioak.

Kontratuak ez-betetzea

alderdietako batek kontratu batean adostutako baldintzak betetzen ez dituen kasuen gainean ardura hartzea.

Erantzukizun Zibila

aholkularitza eta ordezkaritza kalte-galerengatiko erantzukizun zibileko kasuetan, zabarkeriagatik, kontratuak ez betetzeagatik edo beste alderdi bati kaltea eragiten dioten bestelako ekintzengatik.

Jabetza eta onibarrak

aholkularitza jabetzarekin zerikusia duten eztabaidetan, hala nola, mugei buruzko ika-miketan, jabetza-arazoetan, jabeen komunitateetan eta errentamendu, okupazio eta utzarazpen gaietan.

Kontsumitzailearen defentsa

bezeroei laguntza ematea merkataritza-praktika bidegabeetan, publizitate engainagarrietan edo produktu akastunetan: abusuzko klausulak, hipoteka-gastuak, etab.

Kalte pertsonalak

trafiko-istripuez gain, erorikoen, txakurren hozkaden edo bestelako zabarkerien ondoriozko lesio pertsonalen kasuak kudeatzea.

FAMILIA ZUZENBIDEA

Familia auziak konpontzen ditugu, sentsibilitatez eta esperientziaz: dibortzioak, herentziak edo zaintza-auzia, besteak beste.

Dibortzioak

aholkularitza eta legezko ordezkaritza ezkontza-desegite edo izatezko bikoteen haustura kasuetan, jabetza eta aktiboen banaketa, mantenu-pentsioa eta seme-alaben zaintza barne.

Seme-alaben zaintza

zaintza eta bisita-erregimena zehazteko laguntza, adingabeen ongizatea kontuan hartuta.

Mantenu-pentsioa

ezkontideentzako eta seme-alabentzako mantenu-ordainketak ezartzea eta aldatzea.

Adopzioa

adopzioaren legezko prozesuan aholkularitza eta laguntza.

Herentziak eta testamendu/oinordetzak

aholkularitza eta arazoak adiskidetasunez konpontzea, halaber gai horrekin lotutako edozein auzi barne..

Aitatasuna

legezko aitatasuna zehaztearekin eta ezartzearekin zerikusia duten gaiak konpontzea.

 

 

¿Problemas legales en tu vida familiar?

Haz clic para obtener asistencia especializada. Nuestro equipo está listo para guiarte hacia soluciones efectivas