Derecho Administrativo, Laboral y Seguridad Social en  Bilbao

¡Asegura tus derechos laborales! Contáctanos para asesoría en Derecho Administrativo Laboral y Seguridad Social. Protegemos tu bienestar en el trabajo

ADMINISTRAZIO ZUZENBIDEA

Herri-administrazioekin zerikusia duten era guztietako gaiak izapidetzea. Nabarmentzekoak:

Estatuari egindako ondare-erreklamazioak

administrazio publikoaren funtzionamendu txarraren ondoriozko mota guztietako erreklamazioak eta demandak: bide publikoaren egoera txarraren ondoriozko erorikoak eta galtzadaren egoera txarraren ondoriozko trafiko-istripuak, besteak beste.

Pertsonagoaren gaiak

interinoak, funtzionarioak, lan-kontratuko langileak, hautaketa-prozesuak, lekualdatze-lehiaketak etab.

 

Administrazio-zuzenbidearekin lotutako beste edozein gai.

LAN ZUZENBIDEA ETA GIZARTE SEGURANTZA

Lan-eremuarekin eta enplegatzaileen eta enpletgatuen arteko harremanekin lotutako gaiak, bai eta Gizarte Segurantzaren prestazioekin lotutako guztia ere.

Justifikaziorik gabeko kaleratzea

legezko ordezkaritza justifikaziorik gabeko kaleratzeetan.

 

Laneko diskriminazioa

generoan, arrazan, erlijoan, sexu-orientazioan edo babestutako beste ezaugarri batzuetan oinarritutako lan-diskriminazioko kasuetan defendatzea.

Laneko jazarpena

aholkularitza eta defentsa lantokian gertatzen diren jazarpenetan, sexu-jazarpena, genero-arrazoiengatiko jazarpena edo jazarpena oro har.

Lan-baldintzak

lan-baldintzekin lotutako arazoei aurre egitea, aparteko orduak, soldatak, onurak eta laneko segurtasuna barne.

Lan-kontratuak

lan-kontratuak berrikusi eta idaztea, baldintzak zuzenak direla eta lan-legeak betetzen dituztela bermatzeko.

Negoziazio kolektiboa

sindikatuen eta enplkegatzaileen arteko kontratu kolektiboen negoziazioetan laguntzea.

Lan-istripuak

lantokian izandako lesio edo istripuetan ordezkatzea, langileek konpentsazio egokia jasoko dutela ziurtatuz.

Laneko segurtasuna eta araudiak

Lan-araudi eta erregulazioei buruzko aholkularitza, enplegu-emaileek laneko segurtasun-legeak betetzen dituztela bermatzeko

Lizentziak eta kaleratzeak

aholkularitza eta ordezkaritza lan-lizentzien eta kaleratzeen kasuetan, prozesuak modu egokian eta legearen arabera burutzen direla ziurtatuz.

¿Problemas laborales o de seguridad social?

Estamos aquí para ayudarte. Llama ahora y obtén la representación legal que mereces. Tu tranquilidad es nuestra misión